Ontstaan van de vereniging
HISTORIE
Als we even terug gaan in de tijd, naar het jaar 1969 dan zien we dat een groep mensen de handen in elkaar slaan om een visschub op te richten bij een voormalige slikvijver aan de oude Brunsummerweg.Aan deze vijver werd menig uurtje gewerkt om iets tot stand te brengen. We herinneren ons vooral de kanten waar menige paal meters diep het slik in verdween, om maar niet te spreken van de hardwerkende enthousiastelingen die er zelf ook in vielen. Dit leverde natuurlijk dan ook de nodige hilariteit op en was het lachen geblazen. Het was een prettige en gezellige tijd, bloei en opbouw van verenigingen stond voorop bij zeer veel jeugd. Waar zijn zij gebleven. Dat is wel veranderd in die zin dat de jeugd van nu niet meer zo actief is en ook zo goed niet meer weet welke sport ze gaan uit oefenen, te veel keus misschien en natuurlijk de computer, laptop, iPhone iPod en de computerspellen niet te vergeten 10 jaar na dato krijgt de vereniging bij gelegenheid van het 10 jarig bestaan het mooiste dat ze maar konden wensen, een heuse vijver van 1,1 hectare. Om de kas te spekken hielden wij in die tijd kien avonden die natuurlijk druk bezocht werden er kwamen wel zo, n 250 kienende mensen en dit bracht natuurlijk een aardig duitje in de kas. Later kwam de bouw van ons clubgebouw dat lag toen van a tot z. in de handen van de vrijwilligers (clubleden) die de factor loonkosten op nul stelden. Dat noemt men Clubliefde, met een Hoofdletter 28-03-2009 stonden wederom clubleden klaar om het bestuur terzijde te staan tijden het 40 jarig jubileum om ook dit tot een succesvolle gebeurtenis te doen worden. Laten wij in dit kader even stil staan bij de leden die ons vooraf gingen en misschien niet meer onder ons zijn. Wij zullen voortbouwen wat zij begonnen zijn of in stand hielden. Ook mag even aangegeven worden dat ook bestuursleden, controleurs, werkploeg, wedstrijdcommissie en onze kantinebaas vrijwilligers zijn. Daar laat het begrip vrijwilliger soms een steekje vallen. Als voorzitter maar natuurlijk ook de andere bestuursleden, zijn vaak en in de meeste gevallen de mensen die het goede of slechte nieuws moeten overbrengen en dit meestal op de vergaderingen. Soms is kritiek dan ook niet reƫel, je kunt in een vereniging niet voor iedereen aparte regels maken, maar bedenk wel dat wij als bestuur dit ook vrijwillig doen en de best mogelijke besluiten nemen. Het is dan ook geen toeval dat onze vijver en niet meer zo bij licht als 44 jaar geleden bij in gebruik name, waar toen nog modder lag is nu een aardig grastapijt voor in de plaats gekomen. Ook dit is dan weer gerealiseerd door de vele vrijwilligers, natuurlijk met u en de hulp van onze sponsoren. Onze toekomst biedt natuurlijk perspectief over onvoorziene tijd vissen wij hopelijk allemaal weer aan een prachtige vijver en zijn de stukken die nu niet meer zo mooi zijn door de Gemeente Heerlen opgeknapt een ook weer aangepast voor onze invalide leden.Het is nu ook geen gemakkelijke tijd, maar belangrijk is dat we samen en met de nieuwe toekomstige bestuursleden een krachtige sportvisvereniging blijven. Een eenheid waar niemand omheen kan, wij hebben dit al een bewezen want anders bestonden wij nu geen 44 jaar en gaan wij dus gewoon verder. Rest mij u allen namens het zittende bestuur de wens te uiten dat wij samen onze vereniging te allen tijde in een hoog vaandel zullen laten voortbestaan en veel beten (niet van de muggen) in de komende jaren toe te wensen. Verder bedank ik de ere voorzitter Dhr. A Dalm en erelid K Sluimers voor hun bijdrage aan dit stukje geschiedenis