Gedragsregels

Rond de vijver gelden de volgende gedragsregels:

Om de vis zo goed mogelijk te onthaken is een degelijk schepnet verplicht.
Bij het vissen op steur is een onthaakmat verplicht en de steur mag alleen op de onthaakmat onthaakt worden. 


Tenten met volledig grondzeil zijn verboden.
BBQ-en en open vuur zijn niet toegestaan.
Verbaal geweld wordt niet getolereerd op onze vijver.
Men is verplicht de VISpas en bijbehorende Lijst(en) van Viswateren en vereniging vergunning direct ter inzage af te geven aan controleurs van een hengelsportvereniging, federatie en/of Sportvisserij Nederland, de politie of andere opsporingsambtenaren. Aanwijzingen van hen (of van/namens de eigenaar) dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.

Bij geconstateerde overtreding is de controleur bevoegd de VISpas en de Lijst(en) van Viswateren in te nemen. De controleur is vervolgens verplicht deze documenten onverwijld in te leveren bij de secretaris van de vereniging die de VISpas heeft uitgereikt onder opgave van reden van inname.

Men vist op eigen risico en is persoonlijk aansprakelijk voor zijn / haar handelingen. Sportvisserij Nederland, de federaties en/of de hengelsportverenigingen en de eigenaren van het viswater aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

De VISpas en de Lijst(en) van Viswateren zijn strikt persoonlijk maar blijven eigendom van de vereniging die de VISpas heeft uitgereikt.

De hierboven genoemde voorwaarden gelden voor alle wateren in deze lijst. Per federatiegebied of per water kunnen aanvullende / beperkende voorwaarden gelden. Die staan dan afzonderlijk bij de betreffende federatie of bij het betreffende water vermeld.
Alle informatie vind u onder het gedeelte van de site vergunningen.