regels rond de vijver


U bent hier:


Vijverreglement

Vijver Reglementen voor H S V –Weggebekker.
Art 1 Aanwijzingen van bestuur en controleurs dienen ter stond opgevolgd te worden
Art 2 De bezitter is verplicht alle reglementen en wettelijke bepalingen in acht te nemen.
Art 3 Maximaal 1500 gram droog lok voer te gebruiken per dag.(inclusief alles) compleet.
Art 4 Open vuur en barbecue is ten strengste verboden .
Art 5 Het gebruik van een grondzeil is ten strengste verboden. D w z. de gehele tent mag niet voorzien zijn van grondzeil.UITGEZONDERDBIJ REGEN
Art 6 Drijvend vissen en in de plomp vissen is ten strengste verboden( de voerboot en voerschep is toegestaan.
Art 7 Er mag geen gebruik gemaakt worden van gevlochten hoofdlijn.
Art 8 Het is niet toegestaan om gevangen vissen in een net en of bewaarzak te bewaren en of mee te nemen, Uitzonderingen hierop zijn de wedstrijden. ( Alleen hierin bewaren).
Art 9 Gebruik van een schepnet en ont haak mat is bij karper en federvissen is verplicht). Net moet minimaal 60 cm diep en breed zijn. 9 A.alle vis dient met een schepnet uit het water gehaald te worden, steur alleen met onthaak mat
Art 10 Binnen een straal van 3 meter van de vis plek is men verplicht dit schoon te houden, deze plek moet te allen tijde opgeruimd zijn. Ook als u niet degene bent die de rommel veroorzaakt heeft
Art 11 Vissen is geoorloofd vanaf 1 uur voor zonsopkomst tot 2 uur na zonsondergang. .
Hierna dient U de vijver te verlaten, wordt U dan nog vissend aangetroffen wordt u onmiddellijk geschorst.
Art 12 Alle voertuigen dienen op de daarvoor aangegeven plaatsen geparkeerd te worden, met fietsen en of brommer c q scooter rond de vijver rijden is ten strengste verboden. Vis- karren dienen naast het pad geplaatst te worden (zo dat deze niet hinderen), honden tijdens het vissen aangelijnd te houden.
Art 13 Tijdens de wedstrijden staat de vijver ter beschikking van de wedstrijdvissers, aanwijzingen van de wedstrijdcommissie dienen opgevolgd te worden. 2 uur voor begin van elke wedstrijd dient de vijver verlaten te zijn en staat deze ter beschikking van de wedstrijdvisser.
Art 14 Het is ten strengste verboden met niet voor geweekte mais, kikkererwten, duivenvoer, duivenmest, kippenvoer en slacht-producten en aardappel te voeren. Vissen met alle andere alleen volgens algemeen besluit, is toegestaan.
Art 15 Nachtvissen is alleen toegestaan.( met vergunning)
Art 16 Nachtvissers moeten na 2 overnachtingen om 12 verplaatsen naar een andere kant van de vijver of de vijver verlaten , d. W. z. De plaats moet dan vrij zijn.
Art 17 Elke visser is verplicht recht vooruit te vissen.(anderen niet te hinderen)
Art 18 Het gebruik van een katapult is wettelijk verboden Gebruik van deze is op eigen risico.
Art 19 Het vissen en in bezit te hebben van levend aas(hieronder te verstaan Aasvisjes en amfibieën is ten strengste verboden( bij overtredingen wordt onmiddellijk de vergunning en vis pas ingenomen(hierop kan een schorsing en of royement volgen)en volgt aangifte bij politie.
Art 20 Waterbewoners Vissen, eenden, ganzen ect dienen met respect behandeld te worden.
Art 21 Verbaal geweld waaronder te verstaan Ongewenst gedrag, intimidatie beledigingen, niet opvolgen van aanwijzingen van, bestuur, wedstrijd commissie en controleurs wordt niet getolereerd en kan tot sancties leiden(intrekking van vergunning, schorsing voor door het bestuur te bepalen tijd. Bij ernstige overtredingen tot royement (Uitsluiting van de vereniging).
Art 22 Op of rond om de vijver bent u verplicht de excrementen van uw hond op te ruimen.
Art 23 Door ondertekening van deze vijver reglementen gaat u akkoord en bent u verplicht deze na te komen.
Art 24 Komt u deze reglementen niet na, word u onmiddellijk geschorst voor een tijd welke door het bestuur bepaald wordt. Bij zwaar wegende vergrijpen (verbaal; geweld, bedreiging en ongewenst gedrag geroyeerd en wordt uw verenigingsvergunning ingetrokken
.