Vergunningsvoorwaarden

Reglementen dagkaartvissers
ALGEMENE VERGUNNINGSVOORWAARDEN VOOR DAGKAARTVISSERS


1. Het is vergunninghouders verboden om:
a. vis uit de vijver mee te nemen, in bezit te hebben (al dan niet in een leefnet) of uit te zetten;
b. te vissen in het afgezette gedeelte van de vijver (afgezet gebied door drijvers.);
c. te vissen met de wettelijk bepaalde – verboden aassoorten ;aasvisjes, amfibieën en slachtproducten;
d. te vissen met drijvend aas; te vissen in de plomp en korstvissen
e. gedurende de gesloten tijd te vissen op – wettelijk bepaalde – vissoorten;
f. te voeren met een voerkatapult, voerboot en voerschep;
g. gebruik te maken van een voerboot;
h. per vissessie gebruik te maken van meer dan 1000 gram lokvoer (INCL ALLES);
I. Te vissen met meer hengels dan toegestaan is in de visvergunning;EEN DERDE HENGEL OPGETUIGD TE HEBBEN
j. te vissen met onderlijnen voorzien van meerdere haken of van meerstandige haken (dreggen);
k. te vissen met haken die voorzien zijn van een weerhaak of groter zijn dan maat 4;
l. zonder een op naam gestelde nachtvisvergunning van de vereniging te vissen tussen 2 uur na zonsondergang en 1 voor zonsopkomst;
m. overdag gebruik te maken van tenten; (Dit verbod geldt niet voor visparaplu’s, broillies en andere schuilmiddelen mits deze aan de voorzijde 180 graden open zijn);
n. rond de vijver enige vorm van open vuur te maken; barbecueën NIET TOE GESTAAN
o. zwerfvuil bij de vijver achter te laten, anders dan in de daarvoor bestemde afvalbakken;
p. u dient de visplek schoon te houden ook al bent u niet de veroorzaker van de rommel;
q. de openbare rust en orde te verstoren; Ook bent u verantwoordelijk voor uw bezoekers.
2. Vergunninghouders zijn verplicht om:
a. alle aanwijzingen van de controleurs en/of bestuursleden, politie en boa`s terstond op te volgen;
b. in het bezit te zijn van een deugdelijk schepnet; minimaal 60 cm breed en diep;
c. in het bezit te zijn van een deugdelijke onthaker en onthaakmat;
d het bezit van een medikit , dit is landelijk verplicht.
e. Alle vissen dienen geschept te worden; steur alleen met de onthaakmat
f. Het gebruik van alcohol en softdrugs op/aan de vijver is ten strengste verboden.
g overtreed u deze reglementen wordt u onmiddellijk van de vijver verwijderd;